Norsk

Land som er med

SOMMERFUGLEFFEKTEN

Sommerfugleffekten – 500 sommerfugler med barns ord fra Korona-tiden ut i hele verden med utspring på en bro i Sandvika!

58
52
53
22
30
34
28
27

Tenk om vi kan samle 500 ytringer fra barn om hva som var viktigst for de i denne tiden med Corona og en annen måte å leve på? Hva husker de? Hva var bra? Hva fikk fokus? Og hva kan vi lære av en stille tid som disse månedene? Der valgene blir få, vennene lenger borte, familien nærmere og alt er annerledes. FNs barnekonvensjon sier at alle barn har rett til å bli hørt. Dette er et kunstverk og prosjekt som tar barnas tanker på alvor.

Vi håper at sommerfuglene sprer seg over hele kloden, at flere svermer lander i andre byer og at disse ordene kan fortell ettertiden om barnas tanker og følelser fra denne tiden.


Vi ønsker å utvikle kreativitet, fantasi og trigge analytiske evner hos barn og invitere til deltagelse i offentlig rom – og dermed danne en solid plattform til å konsumere kultur i voksen alder fra. Vi ønsker å spille på det globale og lokale, ditt eget bidrag og det kollektive. Og likhetene og ulikhetene. Det å være menneske alene og sammen med andre. Og knytte oss sammen med kunst og la kunsten være et talerør for barns tanker og FNs barnekonvensjon om at alle barn har rett til å bli hørt. 

Ved å kuratere barns bidrag; blir dette en kunstinstallasjon, et internasjonalt kunstprosjekt på tvers av kulturer, religioner og aldre. 

Vi håper sommerfugleffekten lever videre de neste årene over hele kloden! 


Sjøholmen Kunst- og kulturhus i Sandvika fikk i 2020 støtte av Bærum Kommune til nettopp å samle inn disse tankene. Barn fra flere Bærum, Bodø og Kenya har skrevet ned sine ord om Covid-19-tiden på en sommerfugl. Sommerfuglene danner en sverm som har landet på Kino-brua i Sandvika i Bærun Flere har fløyet ut i verden for å spre budskapet der ute - med god hjelp av ambassadører: Svalbard, Bergen, Hellas, Frankrike, Drøbak, Aurdal og Oslo.


Prosjektet vil fortsette – for å samle inn barns tanker fra hele kontinentet til ettertanke for fremtiden.

Sommerfugleffekten har en sommerfugl tegnet av kunstneren Gro Mukta Holter som utgangspunkt. Hun og datteren valgte Blåvinger-sommerfuglen, som er en truet art – et viktig symbol på dette prosjektet.


Ideen er hentet fra teorien om at et blaff fra en sommerfugl kan skape en orkan på den andre siden av jordkloden. Dette kan overføres til ord og handlinger; et smil eller et hyggelig ord kan føre til at mottageren gjør dette videre og vi får utallige ringer i vann. Mens viruset sprer seg negativt - vil sommerfuglene ha positive ringvirkninger av de som oppdager dem og leser barnas ord, Dette er et prosjekt om håp. Ord kan også skape gjenklang og binde barn sammen i gjenkjennelse verden over. For oppleves denne tiden ulik? Å leve i isolasjon i et skur i slummen er nokså annerledes enn isolasjon enn i en villa i Bærum – men hva savner egentlig barna innerst inne? Hva er nært? Hva er fjernt? Hva skjer i fraværet av alt det andre?


Sjøholmen Barnekunsthus i Sandvika har siden åpningen 22/9-2018 hatt mer enn 30 000 mennesker gjennom en unik Sanseutstilling på 400 kvm, elever og barnehagebarn gjennom en øko-kunst-prosjekt/besøl og ulike verksteder for alle aldre. Grunn ideen er at alle barn har rett til å bli hørt – men at dette er kanskje lettere for barn gjennom et visuelt språk. Sjøholmen har hatt to barnekunstutstillinger; en med tema HJEM med workshop med 100 barn, og en med tema “Hvem vil du ha med i båten din gjennom livet?”, med fokus på å invitere familier og barn fra fattige familier, ved asylmottak og gjennom Røde Kors og Krisesenteret. Sammen med IKEA skapte de en utstilling med barn fra Dikemark Asyl mottak om feiring, og 900 barn sendte i 2018 sitt fredsbudskap på et hjerte til et enormt fredstre i Sandvika, 


Sommerfugl-effekt-prosjektet er kunstnerisk inspirert av Space-invaders, som oppstod på begynnelsen av 2000-tallet, en slags street-art fenomen, der en mosaikk-pakke som du mottar fra en avsender kan settes opp over alt i verden som små tegn. Du kan lete etter de i alle store byer. Videre er det inspirert av C15, en street-art kunstner i Paris, som over hele verden legger igjen en melding til sin datter. Og til slutt: For 10 år siden viste en fotokunstner et snedig prosjekt på Henie Onstad kunstsenter: Hun fotograferte vanlige folk, printet disse ut i full størrelse, fraktet figurene til et helt nytt sted, og fotograferte de der i sitt nye miljø.Vi håper sommerfugleffekten lever videre de neste årene over hele kloden! 

Last ned – design og skriv – og last opp ditt bidrag – og din sommerfugl vil fly et sted og møte andre barn som igjen laster opp sin sommerfugl …